Zakelijke info

Jaarlijks organiseert de MR een zakelijke ouderavond. Tijdens deze vergadering presenteert de MR haar jaarverslag, jaarplan en licht de penningmeester het financiële jaarverslag toe. U kunt hier het schoolplan 2011-2015 lezen.

U kunt hier het verslag van de vergadering van dinsdag 06-03-2015 lezen

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden