Ouders

Op onze school doen we ons best de ouders te betrekken bij het onderwijs. Hiervoor gebruiken we schoudercom als communicatiemiddel.

Daarnaast hebben we een website, een Facebook pagina en een Twitter account.

  • Jaarlijks organiseert de school een informatieavond. Deze wordt het ene jaar geleidt door de leerkracht, het andere jaar leiden kinderen hun ouders rond.
  • Aan het begin van het schooljaar houden we een omgekeerd 10- minuten gesprek waarbij ouders informatie over hun kind met de nieuwe leerkracht van hun kind kunnen delen.
  • In februari en juni geven we een rapport mee en daaraan gekoppeld houden we 10 minuten gesprekken.
  • Eens per twee weken geven we een nieuwsbrief uit.
  • Ouderraad en Medezeggenschapsraad leggen eens per jaar verantwoording af middels de zakelijke ouderavond. De laatste jaren heeft dit op papier plaatsgevonden.
  • Eens per 2 jaar houden we een ouderenquête.
  • Ouders worden twee in de gelegenheid gesteld een les van hun kind bij te wonen (op afspraak).
  • Ouders worden rechtstreeks geïnformeerd over de gang van zaken omtrent hun kind wanneer het iets bijzonders betreft. Dit kan te maken hebben met leren maar ook met gedrag.  We proberen ouders niet alleen  te informeren over dingen die niet goed gaan, maar ook over dingen die wel goed gaan.
  • Door middel van schoudercom kunnen  leerkrachten gemakkelijk met ouders en ouders gemakkelijk met school communiceren.

Lees verder over...

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden