Ouders

Op onze school doen we ons best de ouders te betrekken bij het onderwijs. we gebruiken Social Schools als communicatiemiddel.

Daarnaast hebben we een website en een Facebook pagina.

Ieder schooljaar zijn er een aantal vaste contactmomenten:

  • Jaarlijks organiseert de school een informatieavond. 
  • Aan het begin van het schooljaar houden we een omgekeerd 10- minuten gesprek waarbij ouders informatie over hun kind met de nieuwe leerkracht van hun kind kunnen delen. 
  • In februari en juni geven we een rapport mee en daaraan gekoppeld houden we 10 minuten gesprekken.
  • De nieuwsbrief gaat mee op het moment dat we nieuws hebben. Minimaal eens per maand wordt deze verstuurd.
  • Activiteiten Commissie en Medezeggenschapsraad leggen eens per jaar verantwoording af middels de zakelijke ouderavond. 
  • Eens per 2 jaar houden we een ouderenquête. Vorig jaar is de enquete van DUO bij ouders afgenomen.
  • Ouders worden rechtstreeks geïnformeerd over de gang van zaken omtrent hun kind wanneer het iets bijzonders betreft. Dit kan te maken hebben met leren maar ook met gedrag.  We proberen ouders niet alleen  te informeren over dingen die niet goed gaan, maar ook over dingen die wel goed gaan.
  • Door middel van Social Schools kunnen  leerkrachten gemakkelijk met ouders en ouders gemakkelijk met school communiceren.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden