Ouders

Op onze school doen we ons best de ouders te betrekken bij het onderwijs. Hiervoor gebruiken we Schoudercom als communicatiemiddel.

Daarnaast hebben we een website, een Facebook pagina en een Twitter account.

In het schooljaar 2020 - 2021 hebben we wederom te maken met het Corona virus. Vanwege dit virus zijn we als school gebonden aan de regels. Omdat we de regels van het RIVM moeten hanteren kan het zijn dat een aantal activiteiten anders verloopt dan normaal.
In het schooljaar 2020 - 2021 zijn we gestart met een groot aantal nieuwe leerlingen. In de eerste weken van het schooljaar worden de ouders van deze kinderen uitgenodigd voor een gesprek.

  • Jaarlijks organiseert de school een informatieavond. Dit schooljaar geven we de informatie mee op papier.
  • Aan het begin van het schooljaar houden we een omgekeerd 10- minuten gesprek waarbij ouders informatie over hun kind met de nieuwe leerkracht van hun kind kunnen delen. Omdat we vorig jaar geen toetsen hebben afgenomen, houden we de gesprekken na de toetsronde.
  • In februari en juni geven we een rapport mee en daaraan gekoppeld houden we 10 minuten gesprekken.
  • De nieuwsbrief gaat mee op het moment dat we nieuws hebben. Minimaal eens per maand wordt deze verstuurd.
  • Ouderraad en Medezeggenschapsraad leggen eens per jaar verantwoording af middels de zakelijke ouderavond. 
  • Eens per 2 jaar houden we een ouderenquête. Vorig jaar is deze enquete van Scholen met Succes, afgenomen.
  • Ouders worden rechtstreeks geïnformeerd over de gang van zaken omtrent hun kind wanneer het iets bijzonders betreft. Dit kan te maken hebben met leren maar ook met gedrag.  We proberen ouders niet alleen  te informeren over dingen die niet goed gaan, maar ook over dingen die wel goed gaan.
  • Door middel van Schoudercom kunnen  leerkrachten gemakkelijk met ouders en ouders gemakkelijk met school communiceren.

Lees verder over...

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden