Groep 1/2

Wij gaan ervan uit, dat de kinderen van de groepen 1 en 2 allemaal nog door hun ouders naar school worden gebracht. Vijf minuten voor de aanvangstijd is vroeg genoeg. Na het ophangen van de jas kunnen de kinderen zelf wel naar de klas lopen. Het is dus niet de bedoeling dat de ouders meegaan in de klas. Dan wordt het daar te druk. Met andere woorden: de kleuters worden in school verwacht tussen 8.25 en 8.30, niet vroeger en niet later.

Kleutergymnastiek
Hiervoor gebruiken we een gymbroekje voor over het ondergoed als bescherming tegen het vuil worden. De gymspullen worden bewaard in een gymtas. De gymtas moeten de kinderen van thuis meenemen. Wilt u de naam van het kind op de tas zetten?

Speelgoed
Geef uw kind geen speelgoed mee naar school, alleen bij verjaardagen of andere hoogtepunten. Verder mogen de kleuters speelgoed meenemen op elke laatste donderdagmiddag van de maand. Denkt u erom, dat het onverstandig is om de kinderen speelgoed mee te geven, dat kwetsbaar (dus gauw stuk) is?

Eten en drinken
Iedere morgen wordt er een kwartiertje uitgetrokken voor drinken en het eten van fruit of een boterham. Het volgende is toegestaan: een boterham, een stuk fruit, een voedingsbeschuit (b.v liga of eigen merk), een plak ontbijtkoek of een krentenbol.

Laarzen
Controleert u regelmatig, of de namen nog in de laarzen staan. Wanneer kinderen rubber laarzen dragen, wilt u er dan voor zorgen, dat ze in de klas sloffen of pantoffels dragen?

Vragen of problemen
Als u vragen hebt, of problemen wilt bespreken met de kleuterjuf, dan kan dat het best na schooltijd gebeuren. Bel gerust of kom langs om een afspraak te maken.

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden