Uitgangspunten / Visie


Openbare basisschool de Dreef – kindcentrum de Dreef


Onze school heeft o.b.s. de Dreef. Dit betekent landweg of laan.
Dit staat symbolisch voor de weg die we met de kinderen bewandelen. Samen met het kind ontdekken we wie het kind is, wat het kan en wat het kind kan en wil leren. Voor iedereen is de weg anders. We komen allemaal andere hobbels tegen en ons tempo is niet gelijk.


Onze uitgangspunten
De Dreef is een openbare basisschool. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. Alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom staat onze school open voor alle kinderen, ouders/ verzorgers en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond.
We hebben vertrouwen in de leerlingen. Van daaruit werken wij. Ieder kind moet zichzelf durven zijn.
Kinderen zijn op school om te leren. Ieder kind heeft recht op onderwijs, passend bij zijn of haar behoeften en mogelijkheden.
De basis om te kunnen leren ligt in veiligheid. Kinderen moeten zich veilig voelen op school om tot leren te kunnen komen.
De school staat in relatie tot kinderen, ouders en omgeving. Van en met elkaar leren we voor de dag van morgen. 

Visie:
Wij willen kinderen opleiden tot zelfbewuste, zelfstandige en gelukkige wereldburgers.
We hebben oog voor verschillen en zorgen ervoor dat we de behoefte van ieder kind om te kunnen groeien in beeld hebben.
We werken met een doorgaande ontwikkelingslijn waarbij we uitgaan van de doelen die kinderen moeten bereiken gedurende hun basisschool periode. We gebruiken hierbij de uitgangspunten van het curriculum 2032. Gepersonaliseerd leren en thematisch onderwijs is in ontwikkeling.
Uitgaande van de ontwikkelingswereld van het kind bieden wij een passend, geïntegreerd aanbod. We werken thematisch met de zaakvakken.
Methodes zijn hulpmiddelen om doelen te bereiken.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We beoordelen kinderen niet op wat ze nog niet kunnen maar gaan uit van wat al bereikt is. We vergelijken kinderen niet met elkaar maar met hun eigen ontwikkeling en gebruiken een portfolio om ouders te laten zien hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt.
Op school leren kinderen leren. Vaardigheden zijn belangrijker dan het aanleren van kennis. Het aanleren van basiskennis is vereist om vaardigheden te kunnen leren. We prikkelen hun nieuwsgierigheid zodat ze zelf de wil hebben om te leren.
Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leren en hebben invloed op hun eigen leerproces en de dingen die ze leren. De betrokkenheid is groot.
Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen. Ouders zijn partners in het begeleiden van de kinderen in hun ontwikkeling. Samen zijn we op zoek naar de juiste weg. De basis moet goed zijn.
Ook buiten de school leren kinderen veel. Informeel leren kinderen o.a. sociale vaardigheden. De samenwerking met peuterspeelzaal en kinderopvang is hierbij van grote waarde. In de toekomst hopen we deze te vergroten. Ook met andere partners uit de schoolomgeving willen we de samenwerking vergroten om een rijke leeromgeving voor de kinderen te creëren waar formeel en informeel leren mogelijk zijn.

Wat beloven wij?

USP’s (unique selling points)
 

  • Op de Dreef wordt je als kind gezien en gehoord. Jouw mening telt en we willen graag van jou leren.
  • Ieder kind is uniek en mag uniek zijn.
  • Wij doen ons best je te leren hoe je je leven lang kunt leren.
  • Daar wat het kan leren we met en van elkaar binnen de school en in de schoolomgeving.
  • We bieden je een veilige leeromgeving.

Als de basis goed is, kun je worden wie je wilt zijn.
Geloof in wat je kan en je bent al halverwege. (Einstein)


Motto:
Op de Dreef doen we ons best alle leerlingen te zien zoals ze zijn en geven we ze de kans om te groeien en ontdekken wie ze zijn en kunnen worden.


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden