Overblijven

Op onze school is er, onder verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraad, een overblijfmogelijkheid georganiseerd voor kinderen die noodzakelijkerwijs moeten overblijven. De leerlingen moet zelf hun brood en drinken meenemen. Het overblijven op school is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wanneer ouders besluiten om hun kind(eren) te laten overblijven, moeten ze een aanmeldingsformulier invullen. U kunt het aanmeldingsformulier en de bij de overblijf behorende regels op school halen. De kosten van de opvang zijn € 1,25 per keer.

De contactouders voor het overblijven zijn:
s. vegterlegendal@ziggo.nl

Ilona Foekens: 06-36130185

De leerlingen die overblijven zijn verzekerd door een WA-verzekering die is afgesloten door het schoolbestuur.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden