Brede School

Wij willen kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hiervoor natuurlijk belangrijk. Maar daarnaast besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld cultuur, sport en spel en projecten. Het samenwerkingsverband Brede School van de gemeente Emmen helpt hierbij.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden