Algemene informatie

Openbare basisschool ‘De Dreef’
Kanaal A NZ 102
7881 KL Emmer Compascuum
Telefoon: 0591-352653
E-mail: obs-dreef@oo-emmen.nl
Website: www.obs-dreef.nl

Bevoegd gezag
College van B&W van de gem. Emmen
Wethouder van OBO Emmen: Dhr. R. Wanders
Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen

Afdeling onderwijs
Afdelingshoofd mw. Y. Boxem
Postbus 30001,
7800 RA Emmen,
telefoon: 0591-685270

Inspecteur
Inspectie voor het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden