De School

De Dreef is een kleine buurtschool. De school is opgericht in 1920 en bestaat dus al 100 jaar. De ruimte bij de school, de gemoedelijke sfeer en het kleinschalige kenmerken de school.

Het aantal leerlingen ligt rond de 90. De leerlingen zijn verdeeld in 5 hoofdgroepen, elk met een eigen groepsleerkracht.
De school heeft 4 groepslokalen, een speellokaal en een hal met werkplekken voor leerlingen. Groep 7 en 8 zijn tijdelijk gehuisvest in dorpshuis de Stobbe.
Rond de herfstvakantie hopen we twee noodlokalen achter de school te hebben geplaatst.
Sinds augustus 2016 heeft de school een eigen peuterspeelzaal.  Vanaf 1 april 2017 is dit voorschool De Dreef.
Op dit moment zijn er weinig peuters. we hopen binnenkort weer te starten met een grotere groep. De kinderen gaan nu (tijdelijk) naar de voorschool in de Runde.

De Dreef valt onder Openbaar Onderwijs Emmen.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden