Op deze site proberen we u te laten zien wat de Dreef als school, te bieden heeft. Bent u op zoek naar een school voor uw kind?  Wilt u nog meer weten neem dan contact met ons op zodat we u de school kunnen laten zien. Op de website treft u belangrijke informatie aan over de school. Daarnaast heeft de school een facebook pagina.  Ook informeren we ouders via “Schoudercom”.
 

Brede ontwikkeling / 100 jaar de Dreef crowdfunding

De Dreef is een kleine buurtschool. De school is opgericht in 1920 en bestaat dus al bijna 100 jaar. De ruimte bij de school, de gemoedelijke sfeer en het kleinschalige kenmerken de school. Het aantal leerlingen ligt rond de 70. De leerlingen zijn verdeeld in 4 hoofdgroepen, elk met een eigen groepsleerkracht. De school heeft 4 groepslokalen, een speellokaal  en een hal met werkplekken voor de leerlingen. Sinds augustus 2016 heeft de school ook een eigen peuterspeelzaal. Vanaf 1 april 2017 is dit voorschool de Dreef.
De school heeft veel speelruimte en is sinds 2018 ook "gezonde school".  In het school 2019-2020 starten we met het bieden van Buitenschoolse opvang.
In 2019 is het nieuwe schoolplein gerealiseerd. Zowel voor de school als achter de school is een prachtig schoolplein gekomen. Het plein achter de school is door ouders aangelegd.
In 2020 bestaat de school 100 jaar. Dat gaat op grootse wijze gevierd worden.
In de school streven we ernaar modern onderwijs te bieden, passend bij de steeds veranderende wereld om ons heen.
We werken steeds meer vanuit doelen en thematisch.
Dit schooljaar staan het thema van de kinderboekenweek en het 100 jarig bestaan op de agenda van de hele school.

Crowdfunding 100 jarig jubileum o.b.s. de Dreef

In 2020 bestaat o.b.s. de Dreef 100 jaar.
Om dit groots te kunnen vieren zijn we een crowdfundingsactie gestart.
Alle kleine beetjes helpen om dit jubileum met iedereen te kunnen vieren.


U kunt uw donatie storten op:
NL 97 RABO 0126854327
Stichting Vrienden van de Dreef
onder vermelding van 100 jaar de Dreef

 

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden